เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก เงินออมวันละ 1 บาท พร้อมเชิญชวนสมาชิก เข้าร่วมออมทรัพย์ ไว้ใช้ยามเจ็บป่วย
นายสมเจตน์ เกตุวัตถา  ที่ปรึกษากองทุนออมสบทบวันละ 1 บาท และ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ   ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก เงินออมสมทบวันละ 1 บาท  โดย ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ต้องการให้ชุมชน มีการรวมทุนชุมชนอย่างเป็นองค์กรรวม เป็นระบบสามารถจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไปสู่การจัดสวัสดิการภาค ประชาชนได้ความต้องการของสมาชิก โดยการให้สิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการชุมชนเป็นไปด้วยความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงินเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกัน สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ซึ่งกองทุน ดังกล่าว ชาวชุมชนสามารถ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้ เพียงแค่เสียค่าสมัคร แรกเข้า 20 บาท ค่าสมุดประจำตัว 10 บาท และจ่ายเงินสมทบ วันละ 1 บาทไปเรื่อย ๆและ ยังสามารถจ่ายล่วงหน้าเป็น รายเดือน และรายปี เพื่อความสะดวก กองทุนในทุกวันอังคาร และ พฤหัส สมาชิกจะได้แจกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ยามเจ็บป่วย คลอดบุตร การรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ หรือเอกชน คืนละ 200 บาท  ร่วมถึง สมาชิกเสียชีวิต ก็จะได้ค่า ฌาปนกิจศพ ตามระยะเวลา มากน้อย ในการเป็นสมาชิก ของกองทุน ซึ่งหากกองทุนมีรายได้มากขึ้น อาจจะมีการเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ตามมาในอนาคต  ซึ่งกองทุนดังกล่าวถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก แล้ว กว่า 600 ราย ท่านใด สนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ออมทรัพย์ วันละ 1 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกองทุน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ได้ในวันและเวลาราชการข้างต้น

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563