เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๐
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมให้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัด โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการปฏิบัติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารี โดยเฉพาะการให้ผู้นำชุมชนเป็นต้นแบบที่ดีงาม ประพฤติตนให้สามารถครองใจคนรอบข้าง และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อความสงบสุขของชีวิต มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563