เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยเปิดโอกาส ให้ นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนหาเงินรายได้พิเศษ
ด้วย นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้จากการทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดพิธีปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าทำงานที่เทศบาลนครแหลมฉบังในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนได้ทำงานในสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งมีรายได้ตอบแทนวันละ ๒๐๐ บาท และเพื่อได้เรียนรู้ลักษณะงานของเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ปลัดฯ ภูษิต แจ่มศรี ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง รองปลัดฯ อาคม นันตติกูล และ รองปลัดฯ สุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ให้โอวาท แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าทำงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าทำงาน จำนวน ๒๙๕ คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563