คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงานของดีชุมชน ชลบุรี
ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้า       แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงานของดีชุมชน ชลบุรี ขึ้น วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ มีพัฒนาการ ด้านศักยภาพหลายด้าน ร่วมทั้ง ของดี ของเด่น ตามชุมชน และ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ต่าง ๆ ในแต่ละตำบล แต่ละอำเภอ  ทั้งของกิน ของใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค งานนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวม ของดี ของเด่น ของชุมชน ให้มีโอกาส พัฒนา และต่อยอด ศักยภาพของสินค้า ให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป จากนักท่องเที่ยว และยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ทดลองการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายการจัดการ สินค้า ตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วย  งานของดีชุมชน ชลบุรี ครั้งนี้จัดขึ้น ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายนนี้ เป็นต้นไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563