เทศบาลเมืองศรีราชาประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำน้ำทั้งในภาคราชการและประชาชน ไปลงทะเบียนสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง
นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชาได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี ตาม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 16 ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญ เพื่อการควบคุมสิ่งปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดเกินหลักควบคุม เกินขอบเขตในกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน ในอ่าวศรีราชา  แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ทะเลสาบ และชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการรักษาลำน้ำ สำหรับการพาณิชย์นาวี การเกษตรกรรม และ ป้องกันอุทกภัย  ทำให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ ที่ไม่มีใบอนุญาต หรือ มีใบอนุญาตแต่ไม่เป็นไปตามที่ได้รับ ต้องไปรายงานต่อกรมเจ้าท่า หรือ สำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงภายใน 120 วัน นับแต่มีผลบังคับใช้กฎหมาย หากเพิงเฉย จะมีโทษทางอาญา และ ปกครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 - 278 8346 - 9  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563