คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ที่   OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน นำโดย นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปก่อนการรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาอีกทั้งสร้างความใกล้ชิดและผูกพันกันเสมือนญาติพี่น้อง และร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไปชั่วลูก ชั่วหลาน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563