โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าหัวมหาวชิราลงกรณ์บดิทรเทพวรางกูรที่วัดศรีมหาราชา ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าหัวมหาวชิราลงกรณ์บดิทรเทพวรางกูร โดยมี นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา / นายจิรพล เกศวพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา/นางสมคิด  พัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา/นายปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์ สมาชิกสภาเขต 2 / นางรัจนา รัตนวารี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับวัดศรีมหาราชาดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงจากอบายมุข และห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีอีกด้วย

สำหรับพิธีการบรรพชาสามเณรในช่วงแรก นายธานี รัตนานนท์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ พระครูปริย์ติวราทร(ธีรชัย"ญาณธโร"กฤตลักษณ์เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา/เจ้าคณะอำเภอบางละมุงให้โอวาสกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และพระสงฆ์ให้ศีล

โดยการบรรพชาสามเณรฯ ในครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดรับสมัครผู้มีจิตศรัทธาเข้าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จำนวน 63 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับการฝึกปฏิบัติก่อนบรรพชา จำนวน 3  วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 31 เมษายน 2560 และบรรพชาระหว่างวันที่ 2 18 เมษายน 2560 โดยมีพระครูปริย์ติวราทร(ธีรชัย"ญาณธโร"กฤตลักษณ์เจ้าวาสวัดศรีมหาราชาเจ้าคณะอำเภอบางละมุง มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรพชา อีกด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563