องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดโครงการอบรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 สอนทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ที่ห้องประชุมสภา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ การทำเกษตรกรรม ร่วมถึงการประกอบอาชีพอื่น ๆ ให้รู้จักการเก็บออม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทันกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ แลสังคม ภายในมีกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมรับฟังการอบรม อย่างคึกคัก ภาย ในมีการบรรยาย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษวัชพืช  จากการเกษตรกรรม และ ผลผลิตเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแปลงเกษตร ของตนเอง โดยไต้องพึงพา ยาฆ่าแมลง และ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ที่มีราคาสูง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563