ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดโครงการ จิตอาสาจากเยาวชน เพื่อผู้สูงอายุ
ที่ ห้องเทพรัตน์การุญ  ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาจากเยาวชน เพื่อผู้สูงอายุ ที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตของประชากรเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับอัตราเกิดที่มีจำนวนลดลง จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ให้ สร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ อบรมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน เพิ่มจำนวนเครือข่าย จิตอาสาให้มากขึ้น ปรับเปลี่ยนให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ ไปเริ่มปรับ ใช้กับ ผู้สูงอายุภายในครอบครัวของตนเองก่อน และขยายต่อยอดออกไป ผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องจะทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าและเป็นภาระแก่ลูกหลาน และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป โดยมีแกนนำนักเรียนจิตอาสาจาก 13 โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563