วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้นักศึกษาที่จบ ในปีการศึกษานี้
 ที่ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางพัชณีย์ สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา  เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบการศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา 2559  กว่า 60 คน พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษา แนะแนวการศึกษาในการเลือกเรียนต่อสถานศึกษาที่ตนเองสนใจไว้   ให้ตรงกับหลักสูตรที่ได้เล่าเรียนมา และ ตรงตามความต้องการในการประกอบอาชีพ ตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มเปิดกว้างขึ้น ในการประกอบอาชีพ เมื่อประเทศไทย เข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน  และเพื่ออนาคต ของนักศึกษาเอง  อนาคตของครอบครัว ไม่ใช้ไป เลือก ศึกษาเล่าเรียนตามเพื่อน ซึ่งอาจจะทำให้ นักเรียนศึกษาไม่จบ กลายเป็นภาระสังคม หรือศึกษาจบมาไม่ตรงสายวิชา ที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง โดยแนะนำให้นักศึกษาเลือกเรียนไปยังในระดับ ป.ส.ว. ก่อน  แล้วค่อยศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีต่อไป เนื่องจาก ตรงตรมหลักสูตร และสามารถ ทำงาน พร้อมกับการศึกษาเล่าเรียนได้  นอกจากนั้น คณะครู และ รุ่นน้อง ต่างร่วมกัน จัดพิธีอำลาอาลัย รุ่นพี่ ที่จบในปีการศึกษานี้ มีการผูกข้อมือ และ ขอ คะมาลาโทษ ครูบาอาจารย์ ที่ลูกศิษย์ในกระทำการไม่สมควร ลงไป


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563