โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความรักความสามัคคีภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานในสำนักงาน  โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สุขุม  อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดอบรมในวันที่ ๗ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณมินตา นามแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จังหวัดชลบุรี และคุณปฏิพัทธิ์ นามแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ และจัดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑๐ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563