องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับท้องถิ่นตำบลบางพระเปิดโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ ปม. 1 บอล   DASTA BALL  ในเขตพื้นที่น้ำจืด จากภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมง พร้อมทั้งช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยใช้ประโยชน์จาก ปม. 1 บอล หรือดาสต้าบอล เพื่อช่วยในการบำบัดระบบนิเวศน์ รักษาคุณภาพน้ำ และดิน ให้ดีขึ้น ภายในโครงการทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี 7  อนุเคราะห์ พันธุ์ปลาน้ำจืด กว่า 1 แสน ตัว ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร  ประชาชน  และ องค์กรภาคีเครือข่าย อนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ร่วมใจกัน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และ โยนลูก ปม. 1 ดาสต้าบอล ลงอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ และหวังจะปลูกจิตสำนึก ให้ทุกคน รักษาสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563