ประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
  ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในความเป็นอยู่และการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ โดยมี อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหารือ อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
                             
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การตีเส้นจราจรบนถนน, การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ, การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, การปรับปรุงถนนที่ชำรุด, การตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจร
                                
- ปรึกษาหารือของหน่วยงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ สถานีตำรวจทางหลวงเขาเขียว สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง และสถานีตำรวจภูธรหนองขาม เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถชากยายจีนและจุดกลับรถถนนสายเก้ากิโล ระบบไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณของรถยนต์ ทำให้เกิดปัญหาการใช้ถนนสายดังกล่าว เกิดการเข้าใจผิดในระบบไฟจราจร มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน จึงนำปัญหามาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าวต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563