คณะลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ คณะครูลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดโลกกิจกรรมวิชาลูกเสือ
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดงานโลกกิจกรรมวิชาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับคณะครู วิชาลูกเสือ และเนตรนารี ของทางสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ด้วย คณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ มี นโยบายส่งเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นวิชาที่สามารถสร้างค่านิยม 12 ประการได้เป็นอย่างดี หากคณะครูวิชาลูกเสือ และเนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการลูกเสือ เนตรนารี อย่างแท้จริง ก็จะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้อย่างถูกต้อง ตามเป้าหมาย ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้ตั้งไว้ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติ วิทยากร จาก คณะลูกเสือแห่งชาติ ค่ายวชิราวุธ มาบรรยายประวัติ ความเป็นมา ของวิชาลูกเสือ ไทย แนวทางการวางแผนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในปีการศึกษา ถัดไป กิจกรรม นันทนาการ ต่าง ๆ ที่ใช้ในวิชาลูกเสือ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563