เทศบาลนครแหลมฉบัง ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญ และภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนอีกด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563