โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดงานวิชาการ รู้ทัน รับมือไว ห่างไกลอัมพาต
ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย. ศาตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยรู รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ เป็นประธานเปิดงานวิชาการ รู้ทัน รับมือไว ห่างไกลอัมพาต วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบัน โรคสมองตีบตัน เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทำให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เสียชีวิต หรือเกิดภาวะ โรคแทรกซ้อน การจัดงานวิชาการครั่งนี้ จึงเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และช่วยฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับคนไทย พบว่าอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั่นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน รู้ และเข้าใจ วิธีการรักษา และป้องกัน ที่ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งดี ภายในงาน มีการบรรยาย จาก นักวิชาการ นักโภชนาการ จาก คณะแพทย์ โรงพยาบาลชั่นนำ ทั่วประเทศ


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563