โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย เปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สื่อสารอะไร ให้ใช้ใจฟัง





ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี  นายแพทย์วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สื่อสารอะไร ให้ใช้ใจฟัง วัตถุประสงค์ เนื่องจาก สุขภาพ เป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่อย่างไรก็ตามภาวะสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลง สลับซับซ้อน ตามแล้วแต่ภาวะอารมณ์ และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น ร่วมถึงการทำงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องประสพสถานการณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ ผู้ป่วย และ ญาติผู้ป่วย ตลอดทั้งวัน การมีสุขภาวะจิตใจที่ดี ก็จะทำให้การทำงานดีขึ้น ไม่เครียด  และ กลายเป็นภาวะทางจิตของตนเอง จนทำให้เจ็บป่วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ บุคลากรทางการแพทย์ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยใช้การคิด วิเคราะห์ จากใจ ไม่ใช่การใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา โดยมีคณะวิทยากรจากสาขาทัศนศิลป์ จิตกรรม  และศิลปินอิสระ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมโครงการ







สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563