องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา เปิดโครงการส่งเสริมเกษตรวิถีไทย
ที่ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรวิถีไทย  ประจำปรงบประมาณ 2560   โยร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา มาบรรยายให้ความรู้ ชาวเกษตรกร ภายในพื้นที่เขตตำบลบางพระ และ ผู้ที่สนใจ เรื่อง การป้องกันหนอนหัวดำมะพร้าว โดยได้อธิบาย ถึงการควบคุมศัตรูพืช โดยวิธีต่าง ๆ อาทิ วิธีผสมผสานครอบคลุมพื้นที่ การใช้ตัวเบียน พันธุ์ต่าง ควบคุมศัตรูพืช  เช่น แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา แตนเบียนหนอนใยผัก แตนเบียนหนอนบราคอน และ แตนเบียนหนอนอะซิโคเดส   ซึ่งหนอนหัวดำมะพร้าวนั้น กำลังเป็นศัตรูพืชที่กำลังทำลายแปลงพืชผลของเกษตรกร โดยเฉพาะ มะพร้าว ตาน ลาน จาก ปาล์มประดับ และกล้วย  ลักษณะการทำลาย หนอนจะแทะผิวใบด้านใต้ใบ และใช้มูลสร้างอุโมงค์ปกคลุมตัวเอง หากการทำลายรุนแรงจะทำให้พืชใบแห้งเป็นสีน้ำตาล และ ยืนต้นตาย อีกทั้งสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัชพืชสด เพื่อนำไปกำจัดศัตรูพืชที่ระบาดในแปลงเกษตร และ พืชสวนไร่น่า โครงการดังกล่าวมุ่งหวัด ให้กลุ่มเกษตรกรในเขตตำบลบางพระ มีความรู้ เพิ่มพูน พัฒนาศักยภาพ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ให้ขาดทุน เป็นหนี้สิน ในการลงทุนทำการเกษตร และลดการใช้สารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช อย่างยั่งยืนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563