โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ตลาดล่างบางพระ จัดโครงการตรวจ ความดันโลหิต คัดกรองโรคในผู้สูงอายุ และงานทันตกรรม ในผู้สูงวัย
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ตลาดล่างบางพระ จังหวัดชลบุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เปิดให้บริการ ตรวจความดัน โลหิต คัดกรองโรค ติดตามโรคเรื้อรัง ตรวจประวัติสุขภาพ และ งานสาธารณะสุข  ให้กับผู้สูงอายุ ในเขตตำบลบางพระ โดยมีสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เทศบาลตำบลบางพระ  มาเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสา ให้บริการเป็น แจกรับ บัตร คิว  พบปะพูดคุย กับ ผู้มาติดต่อ และอำนวยความสะดวก งานด้านต่าง ๆ กับทางโรงพยาบาล  โดยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนมาก ที่มาเข้ารับบริการ  ป่วยเป็นโรคแทรกสอด กันหลานคนโดยเฉพาะ โรคหวัด อันเนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งฝน ทั้งแดด ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ภูมิต้านทานโรคในผู้สูงอายุ ลดลง เหมาะกับการเจ็บป่วยได้ง่าย นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลแหลมฉบัง ยังได้เปิด ให้บริการ คลินิก ช่องปาก และฟัน  บริการ ถอนฟัน อุดฟันพร้อมให้คำปรึกษาการแปรงฟัน และการดูแลรักษาฟัน ที่เหมาะสมกับ วัยผู้สูงอายุ อีกด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563