เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการสาธารณะสุขเคลื่อนที่ ให้กับ พระภิกษุสงฆ์ และ ชาวชุมชนวัดราษฏร์
 ที่วัดราษฏร์นิยมธรรม  เขตเทศบาลเมืองศรีราชา   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการ สาธารณะสุขเคลื่อนที่ โดย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ในการให้บริการงานสาธารณะสุข  เชิงรุก กับชาวชุมชน  ที่ไม่สามารถ ออกไปรับการบริการงานด้านสุขภาพ  ตามโรงพยาบาล หรือคลินิกทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้  โดยมุ่งเน้น ไปยัง ผู้สูงอายุ กลุ่ม แม่บ้าน ผู้พิการ ภายในโครงการมีการให้บริการงานสาธารณะสุข มากมายอาทิ บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น  ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดน้ำตาดในเลือด ให้ความรู้การใช้สมุนไพร ในการรักษาโรค ให้คำปรึกษาปัญหาทันตะกรรม  แจกแปรงสีพัน ยาสีฟัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย ตามหลักโภชนาการ ตรวจประเมินสมรรถภาพ ไข ข้อกระดูก พร้อม รับแจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ฟรี อีกทั้งร่วมกันทำความสะอาด ลานวัด และชุมชน ให้กลับมาน่าอยู่ น่ามองอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ มีพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี  และประชาชน เข้าร่วมตรวจสุขภาพ กันอย่างพร้อมเพรียสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563