เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้ฝึกการทำการทําตะกร้าเชือกมัดฟาง

ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในความเป็นอยู่และการพัฒนาด้านอาชีพ ที่จะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (การทําตะกร้าเชือกมัดฟาง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีการฝึกอบรมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น.สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563