ประมงจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาจัดประชาคมผู้ประกอบการประมงน้ำตื้น และวางมาตรการ ต่างด้าวแย่งอาชีพประมงคนไทยในอ่าวศรีราชา
ที่เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นและชี้แจ้ง กระบวนข้อกำหนด กฎหมาย และ พระราชบัญญัติการทำประมงไทย ในการประชาคมผู้ประกอบการประมงน้ำตื้น ที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการ  บูรณาการ การทำประมงในชายฝั่งอ่าวไทย ให้ยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากรมเจ้าท่า สำนักงานประมงอำเภอศรีราชา ศูนย์วิจัยประมง และ ตัวแทนผู้ประกอบการประมงน้ำตื้น และ ประมงพื้นบ้านเข้าร่วม ประชาคม อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทางประมงจังหวัดชี้แจ้ง แนวทางการทำประมง ดังนี้ เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีหลายพื้นที่ ที่ติดชายฝั่งทะเล เหมาะกับการทำประมงน้ำตื้น และแพหอย เพื่อให้การประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น และ แพหอย ถูกต้องตามกฎหมาย และ พระราชบัญญัติ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ผู้ประกอบการทั้งหมด ต้องมีการไปขอขึ้นทะเบียน อย่างถูกต้อง พร้อมต้องเปิดเผยเครื่องมือทำประมง ให้ทางราชการได้ ทราบ เพื่อวางข้อกำหนด ระยะทาง ให้เหมาะสม กับพื้นที่ในท้องทะเล ลดความเสี่ยง เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะกลายเป็นภาระ ของรัฐบาลในการชดใช้ เยียวยา และเพื่อเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเล กลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่เอาแต่ประโยชน์ของตน อีกทั้ง การปล่อยให้ชาวต่างด้าว มาประกอบอาชีพประมงเองอย่างอิสระออกเดินเรือเองโดยไม่มี คนไทย เป็น หัวหน้าคุมเรือ ซึ่งหากตรวจพบ จะมีความผิดทางกฎหมาย ร่วมทั้ง ยึดใบอนุญาต ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563