เทศบาลเมืองศรีราชาจัดระเบียบซอยเก่า ให้มี ความสากล ง่ายต่อการเสาะหา และงานราชการ
นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในเขตเมืองศรีราชา มีซอยเก่า อยู่ตามชุมชน ร่วมทั้งถนนสายหลัก สายรอง หลายแห่ง ซึ่งชาวบ้าน ชาวชุมชน ทั่วไป มักจะเรียกชื่อซอยที่ตนเองอาศัยอยู่ ตามแล้วแต่ ผู้สูงอายุ ตามมาตั้งแต่อดีต อาทิ ชื่อซอยพรนายก  ชื่อซอยชนสุขา ซอยจ่าบรรณ  ซอยโชคสิริกุล ซอยท่าสุนทร ซอยศาลเจ้า และ ชื่อซอย เดิม ต่างๆ อีกมากมายกว่า  50 ซอย จากการสำรวจ เทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้มีการจัดระเบียบ ซอยเก่า และ ถนนในเขตเมืองศรีราชา ให้เป็นหมวดหมู่ ตามถนนที่ตั้ง หรือ ตามชื่อชุมชน ให้มีความเป็นสากล ง่าย และสะดวกในการติดต่อ ติดตาม งานราชการ ของทางภาครัฐ และเอกชน อีกทั้ง เมืองศรีราชา ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกในการค้นหาเส้นทาง ของนักท่องเที่ยว ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆในเขตเมืองศรีราชา ได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจัดระเบียบจากซอยเก่าที่ตั้งอยู่บนถนนเจิมจอมพล  และ ถนนสุขุมวิท ให้ไล่เรียง ตามอันดับก่อนหลัง ตามตัวเลข โดยใช้ชื่อถนนเป็นชื่อซอยหลัก และ ชื่อซอยเดิม เป็นชื่อซอยรอง แต่ยังคงนำชื่อซอยเดิม ประกาศ พ่วงไปในป้ายซอยใหม่ ทุกซอยด้วย เพื่อเป็นการรักษาประวัติศาสตร์ ของชาวศรีราชา ไว้ให้ลูกหลานได้ค้นคว้า ความหมายของชื่อซอยต่าง ๆ ตามแต่ละยุคสมัย ควบคู่ความเจริญในสังคม


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563