องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต และ คอรัปชั่น
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นางวิไลวัลย์ นิลคุปต์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการองค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้จากภาคประชาชน ต่อต้านการทุจริต และ การคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  บุคลากร พนักงาน ตัวแทนภาคประชาชน และข้าราชการตำรวจ  เข้าร่วมโครงการ อย่างพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นองค์กรของภาครัฐ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน ในงานบริการด้านสาธารณะสุขต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย อีกทั้ง ยังเป็นตัวแทนประชาชนในการตัดสินใจ ดำเนินการก่อสร้าง ถนน หนทาง ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ โดยเงินภาษีของประชาชน ที่จ่ายให้กับภาครัฐ และคืนสู่ท้องถิ่น การที่ให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และตัวแทน ภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การดำเนินงานองค์กรโปร่งใส ภายในโครงการได้ความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่งาน ให้บริการประชาชน ถึงการให้ข้อมูลข่าวสารราชการ กับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเข้าตรวจสอบ หน่วยงาน การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ในสื่อ ต่างๆ  ที่ปัจจุบัน มีทั้งแง่ ลบ และ แง่บวกอีกทั้ง การปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการกระทำทุจริต คอรัปชั่น ในการปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563