สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เร่งประชาคมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชิงรุก หลังตรวจพบการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลบางพระ จากซากสุนัข มาเป็นอันดับ 1
 นายธวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดการประชาคม การพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เชิงรุก ในเขตพื้นที่เสี่ยง และชุมชนเมือง หลังได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ถึงการพบการแพร่ระบาดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากซากสุนัข ที่ประชาชนส่งมาตรวจสอบ หลักถูกสุนัขกัด ในเขตตำบลบางพระ มากที่สุดในจังหวัดชลบุรี โดยเรียก ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า คณะผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ตัวแทน อ.ส.ม. และเจ้าหน้าที่แพทย์ และสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ในเขตตำบลบางพระ เข้าร่วมประชาคม อย่างเร่งด่วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชาคม วางแผนโครงการ และ รายงานปัญหา การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องถิ่น และชุมชน ของตนเอง ให้กับทาง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และ ปศูสัตว์อำเภอศรีราชา ให้ทราบ เพื่อวางแนวทางแก้ไข และลงพื้นที่ กำจัด ควบคุมสุนัขจรจัด  และร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน และทำหมั่น เชิงรุก ให้กับสัตว์เลี้ยง ต่อไป อีกทั้งเตือนให้ผู้ถูกสุนัขกัด รีบทำความสะอาดบาดแผล และไปพบแพทย์ทันที หากสันนิฐานว่าได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ให้ขังสุนัขที่กัด มาตรวจสอบที่ สำนักงานได้ ทันที โดย ฝาก คาถา 5 ย ป้องกันสุนัขกัด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้ ย1 อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห  ย2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ  ย3 อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า  ย4 อย่าหยิบ จานข้าว หรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกิน และ ย5  อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ  หากถูกกัด หรือ ข่วน อย่านิ่งนอนใจ ต้องไปหาหมอ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563