โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เพิ่มทักษะครู ให้พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทยแลนด์ 4.0
ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักกะภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้ พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  Active Learning วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการแข่งขันสูงในทุก ๆ ด้าน การศึกษาจึงเป็นรากฐาน และเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ สังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เท่าทัน กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี  ที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว  ตามหลักพลเมืองไทยยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ การเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงมีความสำคัญในการพึงพา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อออนไลน์ และโลกโซเซียล  ในการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสนุกสนาน เข้าใจง่าย  ทันยุคสมัย อย่างถูกต้อง และมีประโยชน์ให้มากที่สุด โครงการครั้งนี้ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ มุ้งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มพูนทักษะ มีความคิด วิเคราะห์ ในการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ มาประยุกต์ กับ รูปแบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เป็นพลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ซึ่งคณะครูผู้ที่ผ่านการทดสอบ ทั้งสินกว่า 100 คนจะได้รับ ประกาศนีย์บัตร ว่าเป็นพลเมืองในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563