อบจ.ชลบุรี จัดโครงการ “อสม.รวมพลัง ทำความดีก้าวตามพ่อ สานต่อ พระราชปณิธาน” เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560

ณ หอประชุมฯโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อสม.รวมพลัง ทำความดีก้าวตามพ่อ สานต่อ พระราชปณิธาน”เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้ร่วมกิจกรรมด้านการสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ อสม. ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติของ อสม. รวมถึงสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อเป็นการขยายผลและสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพการอบรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ในสาขาต่างๆของจังหวัดชลบุรี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำเครือข่ายจิตอาสาดีเด่น และพิธีมอบเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น97,891,200 บาท สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563