องค์การบริหารส่วนจังหวัดขชลบุรี ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬา “ชุมพร – ระนอง เกมส์” ประจำปี 2560
          เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี             นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่จะไปแข่งขันกีฬา “ชมพร – ระนองเกมส์” ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึกฝน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาของจังหวัดชลบุรี ได้แสดงออกทางด้านกีฬา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและทางใจที่ดี เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความมีสปิริตของนักกีฬาอย่างแท้จริง คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะนักกีฬา ซึ่งเงินสนับสนุนทั้งหมด คือ 2,315,250 บาท

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563