เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ที่ ชุมชนบ้านไร่ นายปรีชา เรืองอร่าม งนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนตามโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชน ชุมชนแรก คือ ชุมชนบ้านไร่ โดยวัตถุประสงค์ หลักของการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างปลอดภัย  ถูกต้อง อีกทั้ง เป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันเกิดจากสายไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ อาทิ ปลั๊กไฟ สวิทไฟ หลอดไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ และสายไฟที่เดินในอาคาร หากพบอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานก็จะทำการเปลี่ยนให้ทันที โครงการ ดังกล่าวจะจัดขึ้น ตลอดมีนาคมเป็นต้นไป ทั้ง 13 ชุมชน หากเจ้าของบ้าน ท่านใด มีความประสงค์ จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สภาพเครื่องใช้ฟ้า หรือ เปลี่ยน ระบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ก็สามารถแจ้งได้กลับทางหน่วยเคลื่อนที่ได้ เมือครั้ง ลงไปถึงชุมชนที่ท่านอยู่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563