วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
                ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และ กล่าวให้โอวาท กับ นักศึกษา และ ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ชั้น ป.ว.ช. ของทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา จำนวน50 ราย ที่สำเร็จจบหลักสูตรการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ สาขาการขาย และ สาขา การงานโรงแรม  พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ว่าให้ ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ กำลังจะต้องไปเผชิญสังคมภายนอก ไม่ว่าจะเลือกศึกษาต่อ หรือ จะเริ่มประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด จงให้ตระหนักว่า ประการที่หนึ่ง จะต้องไม่กลัว ที่จะเริ่มทำในสิ่งใหม่ กล้าคิด กล้าลอง นำความสามารถที่ตนเองเล่าเรียนมา แสดงออก ให้ทุกคนเห็น ประการที่สอง ต้องมีความฝัน และลงมือทำให้ฝันที่ตั้งไว้ จงเป็นจริง เมื่อประสบความสำเร็จ ในชีวิต ก็จงกลับมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นศรีราชา ในอนาคตต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563