โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีอำลาอาลัย ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศิษย์เก่า และ คณะครู ร่วมกันจัดพิธี อำลา อาลัย ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียน ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 300 คน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา มีกำลังใจในการศึกษา นะดับชั้นที่สูง ขึ้น แนะแนว สถานศึกษา สาขาการศึกษา ที่เหมาะสม กับอาชีพ ในอนาคตของเด็ก และทำให้นักเรียนเกิดความรัก ในสถานศึกษา ที่จบไป  เกิดความสมัครสมาน สามัคคี ในกลุ่มเพื่อนร่วม ชั้น และ เป็นแบบอย่างกับเพื่อนนักเรียน รุ่นน้อง ให้ ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน จนจบหลักสูตร อย่างเดียวกับรุ่นพี่ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในวันนี้  ภายในคณะครู ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความรัก ความอาลัย กับศิษย์ ที่ได้สั่งสอนมา ตลอดปีการศึกษา มีการจัดบอร์ด นิทรรศการ รุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่รุ่นพี่ ได้สร้างชื่อเสียง  ร่วมกับโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา จัดให้มีการลอดซุ้มธงโรงเรียน การแสดงมุทิตาจิต ขอคะมาลาโทษ ครูประจำชั้น ที่นักเรียนได้ล่วงเกิน หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมไป  พร้อมนำไปกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่โรงเรียนที่คอยปกปักรักษา นักเรียนจนจบการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง นักเรียน และคณะครู ต่างมอบดอกไม้ ให้กัน เพื่อแสดงถึงความรัก และความอาลัย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563