ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 แนะ ผู้มาลงทะเบียนควรศึกษาข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ และ หลักฐานให้ครบเนื่องจากมีความซับซ้อนกว่าครั้งแรก

               
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ในรอบที่ 1 เมื่อ ปลายปีที่ผ่านมา มีผลตอบกลับ และ ผู้ที่พลาดลงทะเบียนใน รอบที่ 1 เป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงเปิดโอกาส ให้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ในรอบที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคมนี้ นายนพรัตน์ สนสิน ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดศรีราชา เปิดเผยว่า ผู้ที่จะมาขอลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบที่ 2 ควรจะศึกษา ข้อมูล คุณสมบัติ และหลักฐานในการมาข้อลงทะเบียน ให้ถูกต้อง เนื่องจาก ลงทะเบียนรอบนี้ มีความซับซ้อน เพิ่มเงื่อนไข คือผู้ที่มีสิทธิ์ ต้องมีสินทรัพย์ทางการเงิน อาทิ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ เงินในบัญชี ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินอื่นต้องไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร โดยการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 1 เดือน ส่วนหลักฐาน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาเอกสารแสดงทรัพย์สิน ในส่วนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ต้องนำ สำเนาบัตรผู้อุปการะ บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาตัวผู้พิการ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล และ ใบรับรองแพทย์ มาเพิ่มเติม ด้วย สามารถยืนความประสงค์ขอลงทะเบียนได้ในวันดังกล่าว ที่ธนาคาออมสิน ธนาคารกรุงไท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ใกล้บ้านท่าน 


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563