ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม ครบ 104 ปีงานธนาคาร ประจำปี 2560 พร้อมมอบกระปุกเรือออมสิน ให้เป็นที่ระลึก ในวันออมสินไทย
บรรยากาศที่ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันนี้เป็นวันที่ทางธนาคารออมสิน ครบรอบการดำเนินงาน ให้บริการงานธุรกรรมการเงิน กับประชาชน ครบ 104  ปี  ตั้งแต่ปี 2456 จนถึงปัจจุบัน  ช่วงเช่า มีประชาชนทยอย มาเข้าร่วม กิจกรรมที่ทางธนาคารจัดขึ้น ทั้งการขอเปิด สมุดบัญชีธนาคาร รายใหม่ งานธุรกรรม ฝาก ถอนเงิน โอนเงิน เนื่องในโอกาส วันออมสินไทย   ทางธนาคารได้เตรียม กระปุกเรือออมสิน สีสันสวยงาม  มอบให้กับลูกค้าของธนาคาร เป็นที่ระลึก เช่นทุกปี นอกจากนั้นปีนี้ มีความพิเศษกว่าทุกปี สำหรับเด็กที่เกินในวันที่ 1 เมษายน นี้ ทางธนาคารออมเงินทุนประเดิมออม หรือเงินรับขวัญ  ให้ 500 บาท หากตั้งชื่อ ว่าน้องออมสินด้วย จะได้รับเงินฝากเพิ่มเป็น 5,000 บาท ด้วย อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้ง คลังออมสิน”  ขึ้นเมื่อปี 2450 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศ ใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 และได้รับพระราชทานการจัดตั้งเป็น ธนาคารออมสินเมื่อปี พ.ศ.2489 จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สถาบันเพื่อการออมแห่งนี้มีวาระครบรอบ 104 ปีแล้ว นับว่าเป็นขององค์กรด้านการเงินที่ก่อตั้งโดยพระมหากษัตริย์มีอายุมากกว่า 1 ศตวรรษในปีนี้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563