สมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมพร้อมกับการจัดกิจกรรม กีฬาในปีนี้

                ที่ห้องประชุมกองทุนไฟฟ้า  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   นายสันติ  ศิริตันหยง   นายกสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา  เป็นประธานใน การจัดการประชุมใหญ่สามัญ  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560   โดยมีสมาชิกร่วมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในทีประชุมได้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา คนใหม่ เนื่องจากหมดวาระในการทำงาน ที่อยู่ที่ระยะเวลา 2 ปี   โดยในที่ประชุมได้มีมติ ให้ นายสันติ   ศิริตันหยง   ทำหน้าที่ นายกสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา ออกไปอีก  นอกจากนั้น ยังมีการปรึกษาหารือ เรื่อง  การจัดตั้งสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา  และขอจดทะเบียนเป็นสมาคมอำเภอศรีราชา ที่ขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และมีการแจ่งในที่ประชุมถึงสถานที่ตั้งของสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา  ที่จะย้ายที่ทำการ จากเดิมบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมเกาะลอยศรีราชา  โดยจะย้าย ไปอยู่ที่ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยในที่ประชุมก็ได้มีมติสอดคล้องกัน เพื่อให้ สมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา พัฒนา และก้าวหน้าต่อไปในอนาคตสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563