ผู้สูงอายุในเขตตำบลบางพระเตรียมเฮ หลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ อ.บ.ต. บางพระสนับสนุน งบ ดูแลผู้สูงวัย พร้อมนำร่องจัดตั้งทีมหมอครอบครัว ในตำบลบางพระ
  นางวิไลวัลย์ กระโห้ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน  และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตบางพระ ร่วมกันพิจารณาโครงการ ที่ทางตัวแทนหมู่บ้าน นำมาเสนอ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ มาดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในท้องถิ่นของตน ในการพัฒนาศักยภาพ เด็ก และ ผู้สูงอายุ  โดยใช้ชื่อ โครงการองค์การบริหารตำบลบางพระ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย ตัวโครงการเปิดให้มีการบริการงานด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ประกอบด้วย การให้บริการเอกซเรย์ปอดดิจิตอล  ตรวจเม็ดเลือดแดง วัดระดับน้ำตาล ไขมัน ในเส้นเลือด ตรวจระดับยูริค ดูโรคเก๊าท์ ตรวจการทำงานตับ และไต แบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้าน จัดตั้งกลุ่มชุมชนหินเพลิงสุขภาพดี เป็นแกนนำ ประชาชนทุกเพศวัย มาออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ในตอนเย็น หลังเสร็จภาระกิจการเรียน การทำงาน โดยใช้ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเริ่มเดือน เมษายน ถึงกันยายน นี้ พร้อมการจัดตั้ง ทีมหมอครอบครัว อำเภอศรีราชา ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย แม่และเด็ก ปัญหาวัยรุ่น วัยเรียน วัยทำงาน นำร่องที่พื้นที่ตำบลบางพระ โดยแบ่งการทำงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ห้วยกรุ และห้วยกุ่ม    1 ทีม ต่อจำนวนประชากร 30,000 คน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563