สาธารณะสุขอำเภอศรีราชา ออกตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคระบาด มือเท้าปาก และ พัฒนาการเรียนรู้ ในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า




ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาและกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระให้การต้อนรับ คณะสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ที่เดินทาง เข้าทำการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ พร้อม ให้ความรู้ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคระบาด มือเท้าปาก  และ ทดสอบพัฒนาการในเด็ก ก่อนจะจบปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับ บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เกี่ยวกับ พิษภัยของโรคระบาดมือ เท้า ปาก  โดยให้ทางคณะครู สอดแทรกความรู้ สร้างความเข้าใจ ในชั่วโมงการเรียนการสอนการดูแลรักษาตนเอง วิธีการป้องกันโรค ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ จดจำ เพื่อนำความรู้ที่ได้ เป็นภูมิคุ้มกันของตัวเอง และสร้างสุขลักษณะนิสัย ในการรักษาความสะอาด ซึ่งโรคระบาด มือเท้าปาก กำลังกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปีนี้ อำเภอศรีราชามีรายงานพบเด็กป่วยแล้ว นอกจากนี้คณะได้เยี่ยมชม การเรียนการสอน พัฒนาการ อ่านออกเขียนได้ ของเด็ก ก่อนจบปีการศึกษา







สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563