พุทธศาสนิกชน ที่ ศรัทธานำ ข้าวของ เงินทอง บริจาค ร่วม โครงการใจฟ้า ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ ที่ท่านเจ้าคุณอลงกตมารับบริจาคจากชาวศรีราชา
ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าคุณอลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อม คณะลูกศิษย์ และเจ้าหน้าที่โครงการใจฟ้า ช่วยเหลือเด็กดำพร้าติดเชื้อเอดส์ ออกมาร่วมรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในพื้นที่เขตอำเภอศรีราชา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้มีจิตเมตตา และ มนุษย์ธรรม ต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และ นำปัจจัยที่ได้จากการบริจาค และจำหน่ายสินค้า ของทางวัด ไปเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ที่บิดามารดาได้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ทัดเทียมกัน และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดสร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้ พระพุทธศรีสุวรรณภูมิ ขนาดหน้าตักกว้าง 5.9 เมตร สูง 9 เมตร เพื่อประดิษฐานไว้ ให้ประชาชนกราบไหว้บูชา นอกจากนี้ การเดินทางมา รับบิณฑบาต ปัจจัย และ ข้าวของ จาก ประชาชน ที่เลื่อมใส ศรัทธาแล้ว ด้วยตัวท่านเองแล้ว  อีกเป้าหมาย หนึ่งของโครงการ ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้ ลดความเสี่ยง อัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563