อำเภอศรีราชาร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญราช นายอำเภอศรีราชา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี จัดขึ้น  วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ด้านสุขภาพ ในเด็ก และ เยาวชน ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กควรได้รับการบริการด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน มากเป็นพิเศษ แถมยัง แสดงให้เห็นถึงการผนึกพละกำลังกัน ระหว่าง หน่วยงาน สถานพยาบาลภาครัฐ และ เอกชนในท้องถิ่น ในการให้การรักษาพยาบาลอย่าง ทั่วถึง ในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ โรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพนัสนิคม และ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ อำเภอหนองใหญ่ ภายใน มีการให้บริการงานด้านสุขภาพ ตรวจทันตะกรรม จากคณะทันตะแพทย์ มูลนิธิสภากาชาดไทย บูทกิจกรรม ให้ความรู้จากชาวชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผัก และสมุนไพร  สอนการละเล่นเด็กให้เหมาะสมกับวัย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563