สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมเปิดรับสมัครเด็ก ชั้นอนุบาล ขยายโอกาสทางการศึกษา ทางเลือกให้กับครอบครัว ได้เรียนกับภาครัฐ นายจิระ จักรภาพ  รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560  ตามสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระ ลดค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน ในด้านการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน  อีกทั่ง ปัจจุบัน สถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลุ่มสาระ วิชา ที่เทียบเท่า โรงเรียนภาคเอกชนแล้ว ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประกอบไปด้วย ทางโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา  จึงมีความประสงค์ ให้ผู้ปกครอง ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา  2560  พร้อมกัน  ตั่งแต่ วันที่ 1315  มีนาคมนี้  พร้อมคัดเลือก และ มอบตัวเด็กเข้าศึกษา ช่วงสิ้นเดือนมีนาคม  ในส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จะ เปิดรับสมัครเด็ก  ตั่งแต่วันนี้ จนถึง 24 กุมภาพันธ์  และคัดเลือก พร้อมมอบตัวเด็กเข้าศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ โดยคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 นั้นต้องเป็นเด็กเกิดในปี 2556  คุณสมบัติ นักเรียนต้องมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตตำบลศรีราชา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส่วนหลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมารับระเบียบการในวันสมัครเรียนนั้น ได้แก่ ใบสูติบัตร พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563