คณะผู้บริหารเมืองศรีราชา ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิชาลูกเสือ และ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
          ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักรกะภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยม ค่ายวิชาลูกเสือ และ เนตรนารี สามัญ รุ่นใหญ่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ประจำปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็ก และเยาวชน รู้จัก วิชาลูกเสือ และเนตรนารี ซึ่งเป็นกลุ่มสาระวิชา ที่ใช้ในการเรียนการสอน ควบคู่กับ ภาควิชาสามัญ และ วิชาทั่วไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อ ให้ คณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ  ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ และ เนตรนารี เป็น สื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเด็ก และ เยาวชน  แถมยังเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค ให้สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ  ตามหลัก และหน้าที่พลเมือง ซึ่งการเข้าค่าย ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากคณะวิทยากรลูกเสือ เนตรนารี และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในชื่อ กลุ่มมนัสน้อยหอยสังข์  มาสร้างความสนุกสนาน สอดแทรก ความรู้ ทางวิชาการ สร้างระเบีย[วินัย ตามข้อกำหนด ของวิชาลูกเสือ และ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ที่มาร่วมกันกว่า 500 คน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563