องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดประชาพิจารณ์โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ยังยังสถานีให้บริการ ในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ หมู่ 7 – 8 บายพาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้าน หมู่ที่ 7 และ 8 และ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้า ประปา  ตำรวจ ทหาร  เข้าร่วมประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริเวณ ขาเข้ากรุงเทพ โดยมีตัวแทน ผู้รับเหมาวางท่อก๊าซ จาก บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ มาร่วม รับฟัง ปัญหา ความต้องการ จากผู้ได้รับผลกระทบ และ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ ของโครงการ  โดยทางผู้รับเหมา เองได้นำ นักวิชาการ มาชี้แจ้งตัวโครงการบางส่วน ว่า โครงการนี้เป็นการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในภาคการขนส่ง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง ลดการขาดดุลการนำเข้าของน้ำมัน ลดความเสี่ยงการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้ง ลดภาวะ แก้ไข ปัญหาการจราจรติดขัด และ อุบัติเหตุบนท้องถนน  ซึ่งทาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้กล่าวว่า ในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ มีการวางแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จากบริษัทผู้ประกอบการก๊าซ ธรรมชาติ และเชื้อเพลิงหลายจุด อย่างไรแล้ว หากจะมาขออนุญาต วางแนวท่อก๊าซแห่งใหม่ เพิ่มอีก ควรมีการวางแผน การพัฒนา ให้ประชาชน ได้รับผลกระทบ ด้านมลพิษ น้อยที่สุด  ก่อนที่จะดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตน และ ประเทศให้ดีขึ้นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563