สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โอ เนต ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นาย จิระ จักรภาพ  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา    ให้การต้อนรับ นายวิชัย พวงภาคีศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ซึ่งได้ถูกใช้ เป็นสนามสอบ วัดผลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาแห่งชาติ หรือ โอเนต ประจำปีการศึกษา 2559   ซึ่งวิชา ที่ทางสถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดให้ทำการทดสอบประกอบวิชา ในกลุ่มสาระ หลัก ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  ภาพร่วมในในการ ตรวจ สอบ  การทำงานของเจ้าหน้าที่  นักเรียน และ คุณครูประจำห้องสอบ ที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ในการทดสอบ นั้น ผลปรากฏว่าสนามสอบ ในแต่ละ ชั้นเรียน เป็นไปตาม ที่ทาง สถาบันได้ตั้งไว้ ไม่พบปรากฏ การทุจริตในการสอบ หรือข้อร้องเรียนแต่อย่างไร

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563