เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับศูนย์ ประสานงาน แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการสร้างกระบวนการทำงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกระบวนการทำงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบางพระ ได้เล้งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนอง การให้บริการต่อประชาชน เพราะหัวใจการให้บริการ  คือ การทำให้ประชาชนมีความสุข สะดวก รวดเร็ว ในการมาติดต่องานราชการ หรือ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน ต่าง ๆ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องหาเครื่องมือ หรือ เทคนิค ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการลดขั้นตอนในการ ปฏิบัติ งานได้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความ ซับซ้อน ทำงานอย่างเป็น ระบบ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานราชการ มากขึ้น โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ด๊อกเตอร์ สมพล เข็มกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้า ทุกฝ่ายงานอีกทั้งได้หยิบยกเรื่องร้องเรียน และ หัวข้อการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ได้พบมา เล่าให้ฟังถึง วิธีการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการรับมือ เมื่อเจอสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติตาม ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563