เทศบาลตำบลบางพระ เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนประจำปี 2560 ด้วยการทดลองจัดกิจกรรมเต้น แอโรบิค ตลอด 4 เดือน แล้วมาประเมินผลที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ   จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางพระ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับชุมชน ประจำปี 2560  โดยนำบุคลากร ลูกจ้าง พนักงาน และ ผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กว่า 100  คน นำร่อง ร่วมกลุ่มกัน มาออกกำลัง กาย ในช่วงเย็น  ด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค  เป็นภาพ ที่เห็นแล้วว่า กลุ่มคนทำงาน และผู้สูงอายุ ก็สามารถดูแลเอาใจใส่ ตัวเองได้ ทำให้เป็นแบบอย่าง ให้ กลุ่มคนช่วงวัยอื่น ๆ น่าจะเอาแบบอย่าง ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และ ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกมาพบปะสังสรรค์ พูดคุย และเปลี่ยน ทัศนคติ และเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีกันระหว่าง คนในองค์กร และชุมชน  ร่วมถึงผู้สูงอายุ จะได้ไม่รู้สึกเหงา เป็นโรคซึมเศร้า หรือถูกทอดทิ้งจาก คนในครอบครัว  สำหรับการเต้นแอโรบิค ในครั้งนี้ นั้น ทางเทศบาลตำบลบางพระ จะจัดขึ้น ในทุกวันพุธ  ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ ตลอด 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม แล้วมาประเมินผลสุขภาพหลังเสร็จสิ้นระยะเวลากิจกรรม  หากท่านใดสนใจ ก็สามารถไปร่วมออกกำลังกาย ได้ ในวันและ เวลาดังกล่าว แบบไม่มีค่าใช้จ่าย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563