องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทำพิธีปิดการ อบรมโค้ชต้นแบบ กรีฑา รุ่นที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามฟุตบอล ชลบุรีสเตเดียม นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬา “โค้ชต้นแบบ” กรีฑา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กาบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชลบุรี ให้ได้รับทักษะและแบบฝึกต่างๆด้านการเล่นกรีฑาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้นำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านกรีฑาที่ได้รับ ไปฝึกซ้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของตน จนสามารถพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆได้ ตลอดจนเพื่อให้กีฬากรีฑาของจังหวัดชลบุรีได้รับความนิยมและก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน 


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563