วัดบางพระวรวิหาร พระอร่ามหลวง เปิดงานวันบูรพาจารย์น้อมระลึกถึงท่านผู้มีพระคุณตอกย้ำศรัทธา น้อมนำคำสั่งสอน ของอดีตเจ้าอาวาส และ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ


ที่วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พุทธศาสนิกชน และศิษย์ยานุศิษย์ พาครอบครัว และญาติมิตร เข้าร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ของทางวัด ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึง คำ สั่งสอน ของ อดีต เจ้าอาวาส หลาย ๆรูป ที่ได้ล่วงลับ ไปแล้ว ร่วมถึง ผู้ที่มีพระคุณร่วมกัน บูรณะ เผยแพร่ พระพุทธศาสนา ก่อสร้าง อาคารสถานที่ โบสถ์ วรวิหาร จนได้กลายมาเป็นวัดบางพระวรวิหาร เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวตำบลบางพระ ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมี หลวงปู่ฉิ่ง หลวงปู่กัง หลวงปู่บู้ เป็นที่ศรัทธา ของชาวชุมชน  ซึ่ง พิธีเปิดงานในทุก ปี ผู้เข้าร่วมงานจะร่วมกัน ปล่อยลูกโปร่ง สีขาว ขึ้นไป บนท้องฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านทั่วกัน ได้ทราบ ว่า ถึงงานวันบูรพาจารย์ แล้ว นอกจากนี้ ทางวัด ได้จัดงานบุญ ต่าง ๆ มากมาย เปิดให้ พุทธศาสนิกชน กราบไหว้  ขอพร ปิดทอง  องค์ หลวงปู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และ ครอบครัว


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563