สถานศึกษาในเขตตำบลบางพระ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ นำคณะครู  นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้เกียรติเป็น ประธานอ่านสาร วันเด็กแห่งชาติ ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ ประจำปีนี้ ว่า เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง  ภายในกิจกรรมงานวันเด็กปีนี้ ทางโรงเรียนได้จัด กิจกรรม มากมาย ให้นักเรียน ในทุกระดับชั้น ได้สนุกสนาน และ แสดงความสามารถ ทั่ง การร้อง การเล่น ไปพร้อมกับผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียน จะมีของขวัญ ของรางวัล มอบให้กับเด็ก ๆ ที่มีความสามารถ ในด้าน ต่างๆ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นของขวัญ ให้เด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ นอกจากนั้น ทางโรงเรียนได้เปิด ร้านขาย พวงมาลัย ให้กับผู้ปกครอง เพื่อนำไปมอบกับบุตรหลานของตน หลังจบการแสดง เพื่อนำรายได้ทั่งหมดจากการขายพวงมาลัย มาเป็นทุนการศึกษา และ พัฒนาประโยชน์ของโรงเรียนใน คราวต่อไป
ส่วนที่โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  คณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนในแต่ละสายชั้น ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการละลายพฤติกรรม ลดความ ก้าวราว สร้าง ความสมัคร สมาน สามัคคีเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้เห็นความสำคัญ ความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ภายในจัดกิจกรรม ออกเป็นฐานวิชาการ ต่าง ๆ นอกจากนักเรียนจะสนุกสนานและ ยังได้ความรู้ ทางด้านวิชาการ ประวัติความเป็นมา ของวันเด็กแห่งชาติ และสนุกสนานในการจับรางวัลต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ รอคอย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563