คณะสงฆ์วัดเขาพุทธโคดม สถานศึกษา ในเขตอำเภอศรีราชา และ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกันอัญเชิญ แห่พระบรมสารีริกธาตุ แสดงถึง ความจงรักภักดี และอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

บรรดานิสิต นักศึกษา นักเรียน และ วงโยธวาทิต จากสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีราชา พร้อมคณะสงฆ์ จากวัดเขาพุทธโคดม ร่วมกันอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ แห่อัญเชิญ ให้ประชาชนในเขตเมืองศรีราชา ได้สักการะ แสดงถึงความจงรักภักดี และ ความอาลัย การสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อสร้างความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนา ปลูกฝั่ง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก และ เยาวชน สร้างความสมัครสมาน สามัคคี ในหมู่คณะ ของเพื่อนนักเรียน ต่างสถาบัน เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านไป บรรยากาศ ในการอัญเชิญ แห่ พระบรมสารีริกธาตุ นั้น มีประชาชน ให้ความสนใจ ออกมาชื่นชม ความงดงาม ของขบวน แห่พระบรมสารีริกธาตุ โดยนำด้วย วงดุริยางค์ทหารเรือ ติดตามด้วย วงโยธวาทิต จากสถานศึกษา และ นักเรียน ที่มาเข้าร่วมขบวนแห่ โดย ใช้เส้นทาง ตั่งแต่ วัดเขาพุทธโคดม มาบรรจบ ทำพิธี สงฆ์ ที่ โรงเรียนศรีราชา สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563