เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับสภาเด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และ เยาวชน รู้ทันสื่อ รู้ทันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560     ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และ เยาวชน รู้ทันสื่อ รู้ทันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และ สังคมไทย ในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร เป็นเรื่องที่ง่าย และ สะดวกขึ้น อีกทั้งช่องทางการสื่อสาร ที่ทันสมัย ต่าง ๆ ย่อมเป็นสิ่งเร้า ให้เด็ก และเยาวชน หันมาสนใจ  อีกทั้งพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยเงิน แต่ไม่มีเวลาดูแลชี้แนะ ไม่เท่าทันเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฮเทค คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เกมพกพา กลายเป็นของรางวัลที่พ่อแม่ซื้อหาให้ลูก เป็นแฟชั่น ให้ทัดเทียมเพื่อน เด็กใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ เพื่อ สร้างสังคม สร้างโลกส่วนตัว เป็นเพื่อนแก้เหงา ติดเกม ติดเพื่อนเด็ก และอาจโดนล่อลวงจากเพื่อนแปลกหน้า เด็กใช้จ่ายมากขึ้นกับอุปกรณ์ ICT การเรียนตกต่ำ สุขภาพย่ำแย่ จำนวนเพื่อน และ กิจกรรมสังคมลดน้อยลง ซึ่งโครงการนี้ มุ่งหวังให้สังคมมีแนวทางในการส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพด้าน การรับสื่อ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์  เลือกสื่อ  ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับช่วงวัยของตนเอง มีวิจารณญาณในการรับสื่อ  ใช้สื่อ  เพื่อการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน และ สังคม มากกว่ามุ่งใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะของการเสพสื่อผิวเผิน สามารถใช้ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ในการ สร้างสื่อ ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายศรราม ยิ้มพึ่งบุญ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563