โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดโครงการ ค่ายศิลปะริมทะเลศรีมหาราชา ประจำปีการศึกษา 2560


ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักรกะภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิด ค่ายศิลปะริมทะเลศรีมหาราชา ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้งานศิลปะ ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ นอกจากในห้องเรียนแล้ว ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกห้องเรียนอีกด้วย  วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในการเข้าฐานกิจกรรมทางด้านศิลปะ ที่หลากหลาย แขนง สร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงออกความสามารถ ในงานศิลปะ ทั้ง การดนตรี งานประดิษฐ์ และนาฏศิลป์ ซึ่งปีนี้นั้นได้จัดฐานกิจกรรม ออกเป็น 3 ฐาน อาทิ  การวาดภาพสีน้ำลงบนกระดาษชำระ  สอนรำวงพัดจีน และ สอนการเล่นกีตาร์อูเลเล่  โดยมีนักเรียน ในระดับชั้น ประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ อย่างสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ ควบคู่กันไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563